EMDR
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) therapie is een geprotocolleerde behandeling om de gevolgen van emotionele gebeurtenissen uit het verleden te behandelen.

Vaak is het zo dat mensen die heftige gebeurtenissen meemaken er blijvende klachten aan overhouden. Deze klachten kunnen o.a. angst zijn, maar ook schrikachtigheid, woede en een overprikkeling van het zenuwstelsel. Als gevolg van deze heftige gebeurtenissen kan zich een posttraumatisch stres stoornis ontwikkelen (PTSS).

Vaak uit zich dit in chronische vermoeidheid en burn-out achtige klachten. Maar ook emotionele klachten welke zich lichamelijk kunnen uiten en waarvoor men niet echt een lichamelijke verklaring voor heeft (zogenaamde SOLK klachten) kunnen het gevolg zijn van een heftige gebeurtenis. Op basis van deze klachten kunnen mensen niet meer optimaal functioneren in de dagelijkse levenssituatie.

EMDR kan een positieve bijdrage leveren naast psychotherapie en hypnotherapie om emotionele trauma’s te verwerken.

Hoe gaat EMDR in zijn werk? In eerste instantie zal er een intake gesprek plaatsvinden, waarin de klachten worden besproken. In dit gesprek zal men het gaan hebben over mogelijke oorzaken en achtergronden van de klachten. Tevens zal er worden bekeken aan de hand van individuele kenmerken (o.a. persoonlijke belastbaarheid, maar ook hoe de klachten zich uiten in het lichaam) of iemand geschikt is voor deze specifieke therapie. Ook zal worden uitgelegd hoe de therapie procedure is van EMDR. Wat men kan verwachten en eventuele bijwerkingen.

De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gevoelens, gedachten en emoties. Op basis hiervan krijgt de therapeut meer informatie over de traumatische gebeurtenis en de beleving hiervan. Daarna wordt middels het EMDR protocol het verwerkingsproces aangegaan. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. De cliënt zal dan focussen op dit beeld en wordt dan afgeleid middels diverse stimuli. Dit kan zijn de hand van de therapeut die beweegt voor de ogen van de cliënt, maar ook is het mogelijk dat de cliënt middels een koptelefoon klikgeluiden te horen krijgt. Tevens is het mogelijk dat er gewerkt wordt met trilapparaatjes die de cliënt vasthoudt in de linker- en de rechterhand.

De EMDR procedure brengt meestal een stroom van gedachten en beelden op gang die steeds minder krachtig naar voren komen en dus ook steeds minder krachtig gevoeld kunnen worden in het lichaam van de cliënt. Er wordt gewerkt met meerdere series van stimuli.  Na iedere serie wordt er eventjes rust genomen om de gedachten en gevoelens/emoties welke naar boven komen te bespreken. Vaak is het zo dat de gedachten en emoties steeds minder worden en dus veranderen. De focus wordt steeds weer gelegd op de nieuwe verandering. Dit wordt meerdere keren herhaald en ook getest.De series van EMDR zullen er langzaam toe leiden dat de minder leuke herinneringen of de emotioneel beladen beelden welke de cliënt in eerste instantie had steeds minder worden om uiteindelijk te verdwijnen. Dit kan dan gepaard gaan met positieve lichamelijk sensaties. Het kan zelfs zijn dat oude lichamelijke klachten die een psycho/emotionele oorzaak hebben spontaan verdwijnen. Om de effecten blijvend te laten bestaan is er vaak een herhaling nodig tussen 3 en 8 keer na gelang van de zwaarte van het psycho/emotionele trauma.

De laatste 20 jaar is er enorm veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van EMDR. De therapie heeft inmiddels een stevige wetenschappelijke onderbouwing over de voordelen, de werking en de nadelen. 80% van de cliënten waren na 3 tot 4 sessies weer in staat om hun normale dagelijkse bezigheden weer op te pakken. De emotionele ladingen die gekoppeld waren aan het trauma en die vaak ook lichamelijk uitwerkten waren niet of nauwelijks meer op te roepen en ook niet meer te voelen in het lichaam. Ook in Nederland zijn veel therapeuten werkzaam met deze relatief nieuwe therapie mogelijkheid; denk aan psychotherapeuten, traumatherapeuten, hypnotherapeuten, NLP coaches en kindercoaches.

(Literatuur bron: Handboek EMDR Ad de Jongh en Erik ten Broeke, Takeoff support training)