Fysiotherapie

Fysiotherapie is het uitvoeren van diverse therapievormen en/of mogelijkheden om het bewegingsapparaat zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

In eerste instantie wordt de patient uitgenodigd voor een gesprek waarin precies naar voren komt wat het klachtenbeeld is. Na dit intakegesprek (amnese) vindt er een onderzoek plaats van het bewegingsapparaat. Aan de hand hiervan wordt het kernprobleem geformuleerd.

Dit kernprobleem bestaat uit de belangrijkste stoornissen, beperkingen en verminderde sociale participatie.

Er wordt een behandelplan opgesteld wat is onderverdeeld in een einddoel en een aantal subdoelen.

In onze praktijk wordt veel gebruik gemaakt van oefentherapie (Oefentherapie is het uitvoeren van oefeningen met of zonder materiaal om de belastbaarheid van het bewegingsapparaat te vergroten), manuele technieken o.a. volgens McKenzie (-therapie) en medische trainingstherapie. De bedoeling is dat de patient ook huiswerkoefeningen krijgt. Met deze oefeningen wordt men aangeleerd hoe men met eenvoudige middelen zich kan behelpen in diverse omstandigheden (werk of privĂ©sfeer).